bankwet

0
1140

Bij de bankwet (KWG) is een Duitse wet die de marktregulering en marktregulering van het kredietsysteem heeft.

De Bankwet is van toepassing op instellingen voor financiële diensten en kredietinstellingen (zie § 1 bij voorbeeld 1 S. 1, par. 1a S.1, par. 1b).

Het hoofddoel van de kredietinstelling is:

- het behoud en het behoud van de functionerende capaciteit van de kredieteconomie
- de bescherming van kredietinstellingen van kredietgevers tegen verlies van deposito's

Dit is met name te zien in § 6 KWG, die de taken van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht regelt. BaFin heeft daarom volgens § 6 para. 1 voor een zogenaamde institutionele toezicht, dat wil zeggen het toezicht op de financiële diensten en kredietinstellingen en de andere in het frame uit te oefenen, de algemeen deplorabele staat toezicht in Finanzleistungs- en de kredietwaardigheid van de goede uitvoering van banktransacties of financiële diensten aan en zo voorkomen dat er aanzienlijke nadelen voor de gehele economie optreden.
Dit soort toezicht is echter niet bedoeld om de individuele consument of crediteur te beschermen, maar dient de bescherming van alle schuldeisers in hun publiciteit en het vertrouwen van het publiek in het vermogen van financiële diensten en kredietinstellingen om te functioneren. De Bankwet werd aangenomen als reactie op de bankkrisis van 1934 in Duitsland en trad in een jaar later in zijn eerste vorm in werking.

De Bankwet en aanvullende regelgeving leggen restrictieve beperkingen op kredietinstellingen in, waardoor de mogelijkheid wordt beperkt voor banken om bepaalde risico's te nemen. Deze regels kunnen worden gecategoriseerd op basis van het beperkte risicotype:

Het standaardrisico:
- § 10 KWG; Het aanpakken van de risico's van tegenpartijverlies met eigen vermogen (Solvency Regulation)
- §§ 13, 14 KWG; Grote leningen en miljoen dollar leningen

Het marktrisico:
- § 10 KWG; Onderliggende marktprijsrisico's met eigen fondsen (Solvabiliteitsverordening)

Liquiditeitsrisico:
- § 11 KWG (gespecificeerd door de Liquidity Regulation)

Operationeel risico:
- § 10 KWG; Operationele risico's via eigen vermogen (Solvabiliteitsverordening)
- § 13 para. 2 KWG; grote risico's
-§§ 15, 17 KWG; orgel credit
-§ 18 KWG; Onderzoek van economische omstandigheden
-§ 25a KWG; organisatorische verplichtingen (anti-witwassen van geld, §§ 25b tot 25i KWG)
-MaRisk als concretisering van § 25a KWG
-§ 32 para. 1 KWG; toestemming

Information Risk:
- § 23 KWG; reclameverbod
- §23 een KWG; depositogarantie
-§§ 39, 40 KWG; Benamingen Sparkasse, Bank, Bankier, Volksbank

wetten

De Bankwet geeft de rechtsgrondslag waarmee de Bundesbank en BaFin informatie van banken kunnen ontvangen en directe invloed hebben op de kredietinstellingen.
Op grond van de aansprakelijkheidswet zijn de rapportageverplichtingen van de toezichthoudende instituten afgeleid:

De algemene verplichting om informatie te verstrekken:
- § 44 KWG
Informatie en audits van instellingen: Banken hebben een algemene verplichting om informatie te verstrekken over alle zaken, zelfs zonder speciale gelegenheid.

Informatie over solvabiliteit
- § 10 KWG in samenhang met de Solvabiliteitsverordening: Deze passage betreft de passende toewijzing van het eigen vermogen van alle kredietinstellingen. Er wordt een maandelijkse totale code gemaakt. Het is ook nodig om bankmodellen te beoordelen en goed te keuren.

Informatie over liquiditeit

§ 11 KWG in samenhang met de liquiditeitsregeling: de liquiditeitspositie van de kredietinstellingen wordt vertegenwoordigd door de voorbereiding van een maandelijks liquiditeitsgetal.

grote posities

- §§ 13, 13a, 13b KWG: Grote leningen: Banken moeten elk kwartaal hun grote leningen rapporteren. De rapporteringstijd voor een groot kredietplafond kan alleen met de toestemming van BaFin overschreden worden. Het bedrag dat het grote kredietplafond overschrijdt, dient te worden onderworpen aan extra eigen vermogen. Verdere regelgeving inzake grootschalige leningen is geregeld in de Gross-und Millionenkreditverordnung (GroMiKV).

Maandelijkse en jaarrekening

- § 25 KWG: De maandelijkse balansstatistieken (maandelijkse betalingen) aan de Deutsche Bundesbank worden uitgeoefend door BaFin.

- § 26 KWG: Presentatie van jaarrekening, auditrapporten en managementverslagen

Weiterführende Links:

Nog geen stemmen.
Even geduld aub ...